Planerade valpkullar

Eventuellt planeras en valkull till hösten